New Lyrics

Trevor Dongo x Feli Nandi – Mufudzi Wemombe Lyrics

Trevor Dongo x Feli Nandi - Mufudzi Wemombe Lyrics
Trevor Dongo x Feli Nandi – Mufudzi Wemombe Lyrics

Trevor Dongo x Feli Nandi – Mufudzi Wemombe Lyrics Mufudzi wemombe, uchautora mukombe
Mufudzi wemombe, uchautora mukombe

Kubuda kwezuva, mhodzi yawira paruware
Mahwekwe ne jecha, apo mvura yosasa
Kwandanga ndabva, yaiva mitumhu ine mago
Chandaingo shuva, kutumbuka ndopembera
It’s never easy, kukura usina anokuda  (hazvizi zasy)
You gat fight to find your way to the top
It’s wasn’t easy, kuraswa nehama veduwe
I am here to tell my story
Chaingova chishuwo, muchandiona nerimwe zuva
Mugoti ndiye here watakarasa?
Ndiye here wataidadira?
Chionai chishuwoo iyeeeee, chishuuuuwo
Muchandiona nerimwe zuva, mugoti ndiye here watakarasa?
Ndiye here watakarasa?
Chionai chishuwoo iyeeeee

Wotodzidza kumira wega, simudza musoro mberi uchienda
Bakatwa rebudiriro riri mumoyo
Mabvi nemagokora kuteura minamato kwayo
It’s never easy, inhange mutange mwanawee
Kuputirwa sedande-mutandee (it wasn’t easy)
Sandi nhambe mutambee, rimwe zuva uchavaudza
Chaingova chishuwo, muchandiona nerimwe zuva
Mugoti ndiye here watakarasa?
Ndiye here wataidadira?
Chionai chishuwoo iyeeeee, chishuuuuwo
Muchandiona nerimwe zuva, mugoti ndiye here watakarasa?
Ndiye here watakarasa?
Chionai chishuwoo iyeeeee

Mufudzi wemombe, uchautora mukombe
Mufudzi wemombe, uchautora mukombe
Mufudzi wemombe, uchautora mukombe
Mufudzi wemombe, uchautora mukombe

FERRE GOLA – Regarde-Moi Lyrics

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button